Elektronische beveiliging


http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_tips06_nl.php

http://www.lokalepolitie.be/portal/nl/politiezones-met-lijst/provincie-antwerpen.html

 

 

Wet van 10 april 1990

newsitems-8219-attachment1 politie1501

Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten.

Voornaamste verplichtingen voor de gebruiker van een elektronische beveiliging:

 

  • Ieder systeem dient te worden geïnstalleerd door een erkend installateur.
  • Binnen de 5 dagen na de installatie dient de lokale politie schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de ingebruikname. De gebruiker dient alle nuttige personalia van tenminste één contactpersoon, die op zijn beurt aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen, op te geven bij de aangifte bij de lokale politie.
  • Indien de gebruiker het alarmsysteem zelf heeft geïnstalleerd mag dit pas in werking worden gesteld na voorafgaande keuring door een erkend installateur. Het in werking stellen van een alarmsysteem wordt afhankelijk gesteld van het sluiten van een onderhoudscontract.
  • Bij elk alarmsysteem dient een onderhoudsboekje voorhanden te zijn op de plaats waar het alarmsysteem is geïnstalleerd.